Skip to main content Skip to search

Aktualności

Zmiany w VAT od 2019 r.

Zmiany w VAT od 2019 r.

Od początku nowego roku w dalszym ciągu będą stosowane stawki 8% i 23%. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi od 2011 r. stawki te miały zostać obniżone od 2019 r. do poziomu 7% i 22%. Jednak po nowelizacji zostają one na tym samym poziomie, do czasu spełnienia dwóch warunków:
– zmniejszenia poziomu długu publicznego poniżej 43%;
– zredukowania poziomu sumy kontrolnej do wartości mniejszej niż 6 %.
Od 1 stycznia br. Polski rząd dostosował zasady dotyczące opodatkowania bonów na towary i usługi do prawa Unijnego. W nowelizacji określono zasady opodatkowania bonów. Zmiana jest bardziej zmianą kosmetyczną niż rewolucyjną.
Z nowym rokiem wprowadzono też ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT od usług elektronicznych.
Najważniejszą i najbardziej korzystną dla przedsiębiorców jest nowelizacja, która skraca okres, po którym można skorygować VAT należny, gdy kontrahent nie wywiązuje się z zapłaty. Do tej pory musiało minąć 150 dni, od 1 stycznia 2019 r. – musi minąć 90 dni.
Więcej:
https://ksiegowosc.infor.pl/…/2866715,Zmiany-w-VAT-od-2019-…

Read more

Uwaga na fałszywe e-maile nt. poprawności złożonych deklaracji

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dot. złożonej deklaracji oraz wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji. W treści może znajdować się link.

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik / link może zawierać szkodliwe oprogramowanie.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Przykład fałszywego e-maila:

Przykład fałszywego e-maila

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/uwaga-na-falszywe-e-maile-nt-poprawnosci-zlozonych-deklaracji?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR1eMKvNAvqg67JTsnMfrHiCixNC0bNZYKDmnNyEU4fHYBbQS3AEwwR5jUk#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

Read more

Zmiany ZUS dla Przedsiębiorców

Od roku 2019 pojawiło się kolejne rozwiązanie ZUS dotyczące składek dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

 

ZUS OD PRZYCHODU

Skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł.

Składki ZUS od przychodu mogą być opłacane przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności. Czyli przez 3 lata można skorzystać z ulgi (pod warunkiem nie przekroczenia wyznaczonego progu przychodu), natomiast przez następne 2 lata przedsiębiorca będzie zobowiązany opłacać zwykłe składki ZUS. Po tych 2 latach przerwy będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu (jeśli zostaną spełnione warunki aby zastosować te składki).

Należy pamiętać, że trzeba spełniać dodatkowe warunki, m.in.:
– z powyższego rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy opłacający w poprzednim roku kalendarzowym podatek w formie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te muszą być spełnione łącznie,
– rozwiązanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek ZUS,
– przedsiębiorca musi prowadzić firmę w poprzednim roku kalendarzowym przynajmniej przez 60 dni,
– przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy

Trzeba podkreślić, iż powyższe rozwiązanie dotyczy tylko składek społecznych, natomiast składka zdrowotna opłacana jest na zasadach ogólnych.

* * *

ULGA NA START

Przedsiębiorca zaczynający działalność gospodarczą, przez 6 miesięcy może być zwolniony z opłacania składek społecznych.
W tym okresie należy opłacać składkę zdrowotną, która daje możliwość korzystania ze służby zdrowia w ramach NFZ.
Po upływie 6 miesięcy lub w przypadku rezygnacji z ulgi na start, można korzystać z preferencyjnego ZUS przez kolejne 2 lata.

* * *

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS

Przez 2 lata przedsiębiorca płaci składki w niższej wysokości. Poniżej przedstawione są stawki w roku 2019.

Składki społeczne:
– Emerytalne 131,76 zł
– Rentowe 54,00 zł
– Chorobowe (dobrowolne) 16,54 zł
– Wypadkowe 11,27 zł

Razem społeczne z chorobowym = 213,57
Razem społeczne bez chorobowego = 197,03

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie podana przez ZUS w styczniu 2019 roku (za rok 2018 – 319,94 zł)

* * *

SKŁADKI ZUS

Składki opłacane przez przedsiębiorcę po skorzystaniu z ulgi na start oraz z opłacania składek preferencyjnych lub w przypadku braku możliwości zastosowania powyższych rozwiązań.

Przedsiębiorca jest zobligowany do opłacenia za rok 2019 poniższych składek.

Składki społeczne:
– Emerytalne 558,08 zł
– Rentowe 228,72 zł
– Chorobowe (dobrowolne) 70,05 zł
– Wypadkowe 47,75 zł

Razem społeczne z chorobowym = 904,60
Razem społeczne bez chorobowego = 834,55

– Fundusz Pracy 70,05 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie podana przez ZUS w styczniu 2019 roku (za rok 2018 – 319,94 zł).

* * *

Również można się zapoznać z wiadomościami na stronie ZUS:

http://www.zus.pl/…/ulga-na-start-preferencyjna-pod…/1948772

Read more

  INS & ACC Usługi księgowe sp. z o.o.
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa
  Telefon: +48 22 398 46 97
  Telefon: +48 510 055 175
  Telefon: +48 534 840 140

INS&ACC