Skip to main content Skip to search

Kadry i płace dla Firm

Kady i Płace dla Firm

Kadry i płace dla Firm

 • Prowadząc Państwa obsługę kadrową i płacową zatroszczymy się o:
 • prowadzenie i aktualizację teczek osobowych
 • dostarczenie szablonów umów o pracę/zlenienie/dzieło i dokumentów określających stosunek pracy
 • prowadzenie dokumentacji dla ZUS i pracowników
 • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych
 • sporządzanie świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji i naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac i zestawień wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych
 • wykonywanie i przesyłanie deklaracji dla ZUS i US dot. składek i zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie informacji podatkowych dla pracowników i osób posiadających umowy
 • przygotowywanie tzw. pasków wypłat i raportów ZUS RMUA
 • wydawanie książeczek ubezpieczeniowych
 • kompletowanie dokumentów emerytalnych i rentowych

  INS & ACC Usługi księgowe sp. z o.o.
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa
  Telefon: +48 22 398 46 97
  Telefon: +48 510 055 175
  Telefon: +48 534 840 140

INS&ACC