Skip to main content Skip to search

Księgowość

Profesjonalny Zespół

Profesjonalny zespół księgowy z doświadczeniem zapewni Państwu najwyższej klasy obsługę ekspercką. Zajmujemy się wszystkim, BRAKUJE OPISU

Pomagamy skupić się na tym co ważne!

Dlaczego toniesz w stosie formalizmów? Odciążymy Cię i pomożemy Ci skupić się na tym, co naprawdę ważne dla rozwoju Twojej firmy.

Dzięki naszemu doświadczeniu i ciągłemu kształceniu naszych pracowników, jesteśmy pewni, że możemy być wartościowym partnerem w rozwoju Twojej firmy.

Księga handlowa

Prowadząc Państwa księgi rachunkowe spółek prawa handlowego troszczymy się o:

·       prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych

·       prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT oraz przesyłanie plików JPK

·       wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

·       sporządzanie deklaracji podatkowych

·       prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

·       sporządzanie raportów dla GUS i NBP

·       sporządzanie przelewów bankowych

·       prowadzenie rozrachunków z kontrahentami

·       sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

·       roczne rozliczenie podatku dochodowego

w uzupełnieniu możliwe jest również:

·       opracowanie polityki rachunkowości

·       opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont

·       sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb

·       obsługa przelewów bankowych

 

Wprowadzanie zaległości

·       Zlecając nam wyprowadzania zaległości (w podatkach, ewidencjach, księgach itp.) oszczędzamy Państwu stresów i kłopotów związanych z:

·       oszacowaniem zakresu prac, ich pracochłonności

·       wykonaniem harmonogramu działań

·       uzgodnieniem z organami i urzędami państwowymi terminu uzupełnienia zaległości

·       wykonaniem zaległych księgowań i ewidencji

·       sporządzeniem zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań

·       protokólarnym przekazaniem zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej

·       jednostce

Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadząc Państwa książkę przychodów i rozchodów zatroszczymy się o:

·       prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów

·       prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT oraz przesyłanie plików JPK

·       obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych

·       sporządzanie deklaracji podatkowych

·       prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

·       roczne rozliczanie podatku dochodowego

·       W uzupełnieniu możliwe jest również:

·       prowadzenie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb

·       obsługa przelewów bankowych

Dodatkowo otrzymują Państwo wsparcie w formie:

·       konsultacji podatkowych w zakresie działalności gospodarczej

·       bieżącego informowania nt. zmian w przepisach prawnych i podatkowych

  INS & ACC Usługi księgowe sp. z o.o.
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa
  Telefon: +48 22 398 46 97
  Telefon: +48 510 055 175
  Telefon: +48 534 840 140

INS&ACC