Link do źródła artykułu

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej należy pamiętać o terminach jakie muszą być przestrzegane:

 • do 7 dnia każdego miesiąca dokonują wpłat podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej, mając na uwadze, że wpłaty za grudzień należy dokonać najpóźniej do 28 grudnia roku podatkowego
 • do 10 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat z tytułu składek ZUS podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jednak niezatrudniającego pracowników
 • do 15 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat z tytułu składek ZUS podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, zatrudniającego pracowników z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia
 • do 20 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych
 • do 20 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz wg stawki liniowej 19%
 • do 20 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych za pracowników (m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, powołania)
 • do 25 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat z tytułu podatku VAT oraz składa się deklaracje VAT oraz pliki JPK. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie dokonują wpłat oraz składają deklaracje VAT do 25 dnia miesiąca, który obowiązuje po kwartale. Jednak pliki JPK, pomimo rozliczania kwartalnego muszą być składane miesięcznie
 • do 25 dnia każdego miesiąca przesyła się drogą elektroniczną informację VAT-UE

 

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć:

 

 • do 31 stycznia każdego roku składa się PIT-28 oraz wpłaca podatek z jego tytułu
 • do 30 kwietnia każdego roku składa się deklarację PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także reguluje się z tego tytułu podatek dochodowy
 • do 31 stycznia każdego roku składa się do US PIT-11 oraz PIT-4R oraz PIT-8AR

 

Przy czym jeśli któryś z powyższych terminów ustawowych przypada w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy obowiązek zastępuję pierwszego dnia roboczego po tym terminie.